Friday, March 29, 2013

Adobe Free Downloads

Adobe நிறுவனமானது தனது பழைய பதிப்பு மென்பொருட்கள் சிலவற்றை தனது தளத்தில் இருந்து 

இலவசமாக தரவிறக்க அனுமதிக்கிறது. கூடவே SERIAL NUMBER யையும் வழங்குகிறது.

தரவிறக்க

http://www.adobe.com/downloads/cs2_downloads/index.html

Capgemini Business Services Walk-in InterviewsCapgemini Business Services Walk-in Interviews For Freshers 2011 & 2012 B.Com, BBM, BBA, M.Com, MBA On 1st April 2013

How can I find out the model of my laptop?

You can look at the label if not.

Start:
Programs;
Accessories;
System Tools;
System Information.
This will give you a list of info on your system."


Tuesday, March 26, 2013

Health Tips

வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடித்தால்,
விலகிஓடும் பி.பி., சுகர்!

'காலையில் எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பது நல்லது' என்று கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்படி தண்ணீர் குடிப்பது... பி.பி., சுகர், புற்றுநோய், காசநோய் என்று பலவற்றுக்கும் தீர்வு தருகிறது என்றால் ஆச்சரியமான விஷயம்தானே! இது ஜப்பான் மற்றும் சீனாவில் பிரபலமாக இருக்கிறதாம். அங்கே அறிவியல்பூர்வமாகவும் இந்த தண்ணீர் வைத்தியம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதாம்.

காலையில் பல் துலக்கும் முன் 160 மிலி அளவு டம்ளரில் நான்கு டம்ளர்கள் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். பிறகு, பல் துலக்கிவிட்டு, 45 நிமிடத்துக்கு பிறகுதான் உணவோ... பானங்களோ சாப்பிட வேண்டும். உணவு எடுத்துக் கொண்ட பிறகு, 2 மணி நேரம் வரை வேறு உணவுளையோ... பானங்களையோ சாப்பிடக் கூடாது.

இந்த முறையைக் கையாண்டால்... உயர் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு ஆகியவை 30 நாட்களிலும், காசநோய் 90 நாட்களிலும், புற்றுநோய் 180 நாட்களிலும் குணமாகிவிடுமாம். இதேபோல ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு கால அளவையும் வைத்துள்ளனர்!

ஒன்று நிச்சயம்... இந்த சிகிச்சை முறையால் பலன் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ... நிச்சயம் பக்க விளைவு இருக்காது. எனவே முயற்சித்துத்தான் பார்க்கலாமே!

Monday, March 25, 2013

Top 5 Tips for Guaranteed Weight LossWeight loss has become one of the biggest worries for most people across the world today.
And not only that, they need it fast, fast weight loss tips?
Getting rid of excess weight can be very challenging especially when you have excess pounds to eliminate. There are quite a few fad diets in the fitness industry however, they are not appropriate as it can have impact on the health in the long run. Fad diets only provide short term results and there are high chances of gaining more weight than before.
If you are really keen to know how to lose belly fat and get rid of overall body fat then there are certain tips and diets that can be made use of in order to see fast results. Here are Top 10 tips for guaranteed weight loss that will set your weight straight,and help you adopt some really healthy,weight-friendly habits for life. 
Time management  
This is quite often overlooked. Decide which part of your day will be dedicated to exercise, when in the week you will stock up on groceries, and when you will do the cooking - all within your current work and home life routine. If you don't do this now, your days will be rushed and unplanned, and you won't be able to sustain your weight loss efforts.

Tons of Water for Fast Weight Loss

Drink 8 to 10 glasses of water every day as it flushes toxins from the body thereby boosting the metabolism of the body. You can also have few glasses of green tea as it has anti oxidants, and helps towards reducing unwanted fat from the body.
Eat healthy home cooked meals 
 Whether it's you who's cooking, a family member, or house help, ensure that every one practices healthy cooking methods, and ingredients. Ask any person who's lost weight the healthy way, and you will always hear about how healthy home cooked meals were a big reason behind it. Use less oil, low salt, fresh produce, and you'll start seeing results in no time.

Fruits & Vegetables for Healthier Weight Loss

Increasing the intake of fruits and vegetables is yet another useful tip to lose weight fast. These foods are packed with vital nutrients and vitamins that help in keeping your body in good health and shape.

Avoid Fatty Foods

Decrease the intake of fatty foods such as full fat dairy products, deep fried foods, junk foods, aerated drinks, sugary foods, etc. if you have a good control over your food then it is of great help to get rid of excess fat from the body.

Regular Workout for Fast Weight Loss

Workout for duration of 30 minutes daily is another effective tip to keep your body in good shape. Some of the best exercises include walking, jogging, swimming, cycling, aerobics, etc.

Wednesday, March 20, 2013

Get Windows 8 Start Screen On Windows 7Get Windows 8 Start Screen On Windows 7 With Omnimo Rainmeter Skin


Rainstaller
From the welcome screen of the wizard, select required options and click the Arrow button to proceed further. The available configurations include options to select a 24/12 hour clock, Fahrenheit view for the weather widget, and to enable/disable desktop icon. If you choose to disable the icons, you will not see any desktop icons when Rainmeter is running. You can optionally enter a weather code for your area or configure the settings later to get weather updates.
Welcome
In the next step, select a language for the theme’s interface. Clicking on a language name will take you to the next step of the wizard.
Language
Finally, select a theme style and then click on a screen resolution to complete the configurations. There are three Omnimo theme styles available for displaying the widgets. You may choose the one you like the most from the image preview of the themes.
Theme

The theme remains functional as long as Rainmeter is running; you can exit Rainmeter and Omnimo from the system tray anytime. It displays widgets on the left side and provides a search bar on top. The default search engine is Google, however, you can switch to other search engines by clicking Search Bar drop down menu. A time and day display is provided above the search engine while the left side contains, weather, picture, Gmail, PayPal and application widgets.
Desktop
Hovering the mouse over a widget will give you more configuration and application launching options. For example, you can hover your mouse over the browser’s widget and click on a browser to launch it. Similarly, you can configure a Gmail account, a weather location, a pictures folder for image slideshow widget and so on.
Browsers
To further customize the look of Omnimo, click on the above arrow, followed by the Paintbox button. This will open a window with options to change the color and style of the theme and to add more application shortcuts to Omnimo.
Customize
Omnimo works with Rainmeter 2.0 or above and therefore, works on Windows XP, Windows Vista and Windows 7 only.

Monday, March 11, 2013

Free CASH Sites
TOP FREE ONLINE MONEY EARNING SITE's


1) ULTOO

Joining bonus 2 Rs., Earn 2 paise/sms & 1 Rs. for per referral,Least amount of recharge is 10 Rs. Click Here To Join.

2) Laaptu

Joining Bonus 2 Rs., Enter guesses & get 30 paise/guess, least amont of recharge 10 Rs. Click Here to Join.

3) PICKZUP

Joining Bonus 10 Rs. & get 5 Rs./referral, Least amont of recharge is 20 Rs. Click Here to Join.

4) Way2Sms

Very popular n Awesome website for free sms sending, invite friends & get 1 Rs./referral. Click Here to Join.

5) Ypox

Recieve sms and earn money, get 2 Rs./referral. Click Here to Join.

6) Neobux

Here you can get money if u click on ads and refer alternative. Click Here to Join.

7) Embeepay ( FB Application )

Must join
Joining Bonus 50 points & if you invite 5 friends then get 300 points, once you reached 300 points then you can recharge your mobile with 100 Rs.
enter your mobile number & sevice provider to join.and press “next” four times.Give same instructions to your friends whom you are inviting.

8) Youmint

Very popular n Awesome website for free sms sending, invite friends & get 1 Rs./referral. Click Here to Join.

9) Amulyam
Joining bonus 2 Rs., Earn 2 paise/sms & 1 Rs. for per referral,Least amount of recharge is 10 Rs. Click Here To Join.


10) LyfeTabs

Joining Bonus 10 Rs. & get 10 Rs./referral, Least amont of recharge is 10 Rs. Click Here to Join.